با سلام

همکاران محترم لطفا جهت ساماندهی

و پیشبرد هر چه بهتر روند تدریس هنرآموزان

در درس لباس شب و عروس و گردآوری

مجموعه آموزشی جامع

در این خصوص :

لطفا هر گونه جزوات و مطالب به همراه

فیلم ها و عکس های آموزشی در این زمینه

را تا تاریخ 28 آذرماه 94 ارسال نمایید.

لازم به ذکر است مجموعه به دست آمده

از این جزوات جهت کمک به تدریس بهتر

هنرآموزان در اختیار آنان قرار خواهد گرفت 


و به بهترین و کامل ترین آن ها هدیه ای

اهدا خواهد شد.


آدرس ایمیل :

farzanehsadeghif@yahoo.com


        فرزانه صادقی