با سلام

اولین جلسه ی همکاران رشته ی طراحی دوخت منطقه ی قرچک-پیشوا-جواد اباد در اداره ی اموزش پرورش قرچک در اتاق گروههای آموزشی از ساعت 8الی10صبح در تاریخ 20ابان  ماه بر گزار شد.                                                                                                                         زهرا شعبانی