با سلام

همکاران محترم لطفا نقد و بررسی

سوالات امتحانی سه سال گذشته

کتاب الگو 2


یا کار خلاقانه و پیشنهاد برای تدریس

بهتر این کتاب را با فونت نازنین 14

و به صورت pdf 


حداکثر تا تاریخ شنبه 25 آذرماه 94

ارسال نمایید.


فرم نقد و بررسی از طریق ایمیل ارسال

 خواهد شد.                     فرزانه صادقی