با سلام

همکاران محترم لطفا کلیه بندهای مطروحه

در فرم های بازدید از هنرستان ها را

رعایت فرمایید.


در مورد بندهای فرم ها ان شا الله روز

جلسه توضیح داده خواهد شد.


و کلیه نقات ضعف و قوت پس از بررسی

و بازدید با ذکر نام هنرستان و هنرآموزان

در وبلاگ درج خواهد شد.      

                         فرزانه صادقی