یا رسول الله امروز ماتم سرای دل رابا نام تو سیه پوش کرده ایم ونام مبارک تو را با درود وتحیت بر زبان جاری می سازیم.

ایام شهادت پیامبر اکرم امام حسن مجتبی وامام رضا را به همکاران عزیز تسلیت میگوییم.


                                                          زهراشعبانی