در تاریخ 25 / 9 / 94 از هنرستان فنی حرفه ای اسوه

واقع در منطقه رباط کریم بازدید به عمل آمد که گزارش

آن به شرح ذیل می باشد:


1- داشتن طرح درس های روزانه و سالانه

2- ثبت گزارشات فعالیت های کارگاهی

3- ثبت حضور و غیاب و نمرات به طور منظم

4- دفتر جلسات ماهانه دیده شد و نکات لازم

در این خصوص اعلام شد

5- نمونه کارهای دوخت هنرجویان دیده شد

که بسیار زیبا هستند

6- نمونه آثار دوخت و طراحی هنرجویان روی

دیوار کارگاه بسیار زیبا ست .


باتشکر از مدیریت محترم هنرستان  

خانم رویان عزیز و معاونت فنی و

هنرآموزان این هنرستان .   

                                               

        

جهت دیدن عکس های هنرستان روی

ادامه مطلب کلیک نمایید.      


                           

                                 فرزانه صادقی