به اطلاع همکاران میرساند دوره ی ضمن خدمت 16 ساعت اموزش کیفهای چرمی در تاریخهای 9و16و23 دی ماه از ساعت 8 تا 12در منطقه ی قرچک هنرستان اندیشه واقع در خیابان اصلی بعد از مسجد جامع روبروی بیمه خیابان گوهر دشت برگزار می شود.

  زهرا شعبانی