با سلام 

همکاران گرامی کارگاه آموزشی 

رفع عیوب الگوها ان شاالله 

روز چهارشنبه

مورخ ۹۴/۱۱/۱۴ در مجتمع آموزشی 

الهام برگزار خواهد شد، لطفا راس 

ساعت ۸/۳۰ دقیقه در این مکان 

حضور یابید، 

لازم به ذکر است از هر هنرستان 

کلیه مناطق بیست گانه شهرستان های 

تهران یک هنرآموز می تواند شرکت کند. 


آدرس : شهرری۲- خ امام حسین- 

خ صاحب الزمانی- کوچه فتح المبین-

روبه روی هنرستان آرمینه مصلی نژاد-

مجتمع آموزشی الهام.


              فرزانه صادقی