با سلام

از تمامی همکاران محترمی که در

کارگاه آموزشی رفع عیوب الگوها

حضور یافتند کمال تشکر را دارم .          فرزانه صادقی