به مناسبت هفته ی مشاغل دومین نمایشگاه دستاوردهای دانش اموزان فنی حرفه ای وکاردانش در محل برگزاری نمایشگاههای قرچک برگزار شد.

تمام هنرستانهای دخترانه وپسرانه ی قرچک به مدت یک هفته از شنبه 4 اردیبهشت تا چهارشنبه 8 اردیبهشت فنون وهنر خود را به نمایش گذاشتند.شعبانی