باسلام

همکاران محترم لطفا جهت مشاهده

توضیحات جامع در مورد موارد زیر:


1) فراخوان جشنواره فجر

2) فراخوان پنجمین جشنواره مد و لباس

3) مجله الکترونیکی دبیرخانه

4) روش های نوین تدریس

5) طرح درس

6) انواع آزمون

7) انواع سوال و سطوح

8) انواع سوال

9) فراخوان تهیه و تدوین فیلم

10) فراخوان طراحی سوالات استاندارد


به آدرس :

www.varnahonar.blogfa.com

مراجعه نمایید.


                 فرزانه صادقی