گره ی فرانسوی می تواند شما را در

دوخت تابلو های زیبای باغ غنچه های رز

یاری دهد گره ی فرانسوی پر کاربرد ترین نوع گره

 در روبان دوزی  است.که نحوه ی دوخت آن را

در زیر به شما نمایش داده ام.           


 دوخت گره فرانسوی کار بسیار

ساده ای است . فقط کافی است نخ را در

در سوزن کرده و به دور آن بپیچید سپس

سوزن را از پارچه عبور داده و بکشید

تا گره محکم شود مراحل کار در تصاویر

نمایان  است می توانید از آنها کمک بگیرید.

 

                                                      1)

                              

                                                       

                                                     2)

                           

 

                                                     3)

                              


                                                    4)

                          


                                                   5)

                         

 

                                                  6)

                                 فرزانه صادقی