در تاریخ 18 / 9 / 94 از هنرستان نور واقع در

منطقه ملارد بازدید به عمل آمد که گزارش آن

به شرح ذیل می باشد :


1- داشتن طرح درس ها ی روزانه و سالانه

2- ثبت گزارشات فعالیت های کارگاهی

3- ثبت حضور و غیاب و نمرات به طور منظم

4- دفترجلسات ماهانه دیده شد

5- فضای کارگاه ها به شکل زیبایی توسط

هنرآموزان محترم و نظارت مدیریت محترم

آراسته شده است

6- فرم طراحی سوالات استاندارد به

مدیریت محترم ارایه شد


باتشکر از مدیریت محترم هنرستان  

خانم لاجوردی عزیز و معاونت فنی و

هنرآموزان این هنرستان .   

جهت دیدن عکس های هنرستان روی 

ادامه مطلب کلیک نمایید. 

                                                                        فرزانه صادقی